Podporovatelé

Naše houbičková kniha by nevznikla, kdyby nám s ní nepomohli naši milí podporovatelé.

Patří jim veliký dík.  

Sponzoři