Kniha prošla textovou korekturou

Další pomyslnou metu máme za sebou. Kniha prošla textovou korekturou. Touto cestou bychom chtěli poděkovat milé paní učitelce Nadě Maixnerové, za její ochotu a pomoc.