Poprvé v nakladatelství

Babičky nám pohlídaly naše dcerky a my jsme si s Věrkou zajeli na výlet do Prahy. Nebyl to výlet v pravém slova smyslu, naše cesta totiž měla jasný cíl. Tím cílem byla návštěva rodinného nakladatelství Klika. S majitelkou paní Věrou Noskovou jsme si odsouhlasili základní parametry naší knihy, předali jsme podklady a nastínili si další postup. Nyní tedy bude nakladatelství zpracovávat naši knihu především po grafické stránce.